ดัชนีมวลกาย

ดัชนีมวลกาย

จัดแบ่งกลุ่มที่นอนตามดัชนีมวลกายของที่นอน Sleep peelS

สเปคที่นอน

BMI

รุ่น

ประเภทโครงสร้าง

นุ่ม (Soft)

18 – 21

น.น.  40 – 67 ก.ก.

สูง   150 – 180    ซ.ม.

Idol

Touch Pocket – Soft

Noble

Pocketta

Aura

Posture Pocket Coil

Posture Pocket Coil

ยางพารา

Posture Pocket Coil

Offset Zones

ปานกลาง (Medium)

22 – 24

น.น.  50 – 77 ก.ก.

สูง   150 – 180    ซ.ม.

Liberty

President

Chiro

Energy

Luxury

Posture Pocket Coil

Offset Zones

ฟองอัด

Posture Coil

Posture Coil

แน่น  (Firm)

25+

น.น.  57 – 80 ก.ก.

สูง   150 – 180    ซ.ม.

Touch Pocket-Classic

Mayor

New Pedic

Beauty

Classy

Extream

Confirm

Posture Pocket Coil

Offset Zones

ฟองอัด

Posture Coil

Posture Coil

Posture Coil

Posture Coil