ตัวแทนจำหน่ายภาคกลาง

     รายชื่อร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Sleep Peels พร้อมเบอร์ติดต่อพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตก

 1. สินนคร เฟอร์นิเจอร์ จ.นครปฐม 034-272-102
 2. ร้านกิตติศักดิ์ เฟอร์นิเจอร์ (ตรงข้ามวัดโรงช้าง) จ.ราชบุรี 032-321-562
 3. ดีดี เฟอร์นิเจอร์ (ข้างโรงพยาบาลเมืองราช) จ.ราชบุรี 032-312-920
 4. สมาย เฟอร์นิเจอร์ (โชว์รูม Koncept) จ.ราชบุรี 032-325-000
 5. บุปผา เฟอร์นิเจอร์ จ.สมุทรสงคราม 034-711-721
 6. ไพศาล เฟอร์นิเจอร์ จ.เพชรบุรี 032-415-798
 7. กิตติศักดิ์ เฟอร์นิเจอร์ (โชว์รูม winner) อ.หัวหิน 032-522-339
 8. กิตติศักดิ์ เฟอร์นิเจอร์ (โชว์รูม Koncept) อ.หัวหิน 032-522-339, 083-612-3548
 9. บ๊อก เฟอร์นิเจอร์ (โชว์รูม Koncept) จ.กาญจนบุรี 034-514-516
 10. แสงทอง เฟอร์นิเจอร์ คอนเซปต์โฮม แอนด์ ออฟฟิส จ.อยุธยา 035-336-345
 11. ศรีอ่างแก้ว เฟอร์นิเจอร์ (โชว์รูม Koncept) จ.อ่างทอง 035-625-123
 12. ร้านแต้น่ำไถ่ 2001 (โชว์รูม Index) จ.สระบุรี 036-230-707

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นอน Sleep Peels กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร. 02-482-1758-59  02-408-6860