ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออก

  1. บ.เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (ฉะเชิงเทรา) จำกัด 038-511-515, 038-511-991
  2. ประเสริฐ ลิฟวิ่ง มอลล์ (ข้างบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา) 038-518-994-5
  3. เก้าหลัก เฟอร์นิเจอร์ จ.ชลบุรี 038-289-112-4
  4. บจก.ระยองนิยมภัณฑ์ (โชว์รูม SB) จ.ระยอง 038-809-301-2
  5. หจก.ระยองเครื่องเรือน จ.ระยอง 038-807-906-7
  6. หจก.เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เลท (โชว์รูม Koncept ) จ.จันทบุรี 039-322-801
  7. หจก.สมทรงเจริญ จ.ตราด 039-523-985
  8. แกรนด์ เฟอร์นิเจอร์ อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 037-232-286
  9. บ.กมินทร์บุรี เฟอร์นิเจอร์ อ.กมินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 037-281-939
  10. บ.ประเสริฐมนตรี (โชว์รูม Koncept) จ.ปราจีนบุรี 037-216-416-7

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นอน Sleep Peels กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร. 02-482-1758-59  02-408-6860