ตัวแทนจำหน่ายภาคใต้

1. ร้านบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ (จ.ชุมพร) 077-576-608
2. ท่าเกวียนเฟอร์ (จ.ประจวบ) 032-548-479
3. ร้านรุ่งเจริญเฟอร์ (จ.ระนอง) 077-812-453
4. พรศิริเฟอร์ (จ.พังงา) 082-282-5202
5. ออเร้นจ์ (จ.ภูเก็ต) 086-476-4349
6. จัสมิน (จ.ภูเก็ต) 076-209-344
7. เซ็นทรัล (จ.ภูเก็ต) 076-249-236
8. ร้านลูกเกดเฟอร์ (จ.กระบี่) 075-610-802
9. ร้านกระบี่เฟอร์ (จ.กระบี่) 075-622-955
10. ประสิทธ์เฟอร์ บิ๊กโฮม (จ.ตรัง) 075-242-452, 075-220-960
11. สิทธิชัย (จ.พัทลุง) 074-606-650
12. โฮมเฟอร์ (จ.พัทลุง) 089-112-6663
13. นครศรีเฟอร์ (จ.นครศรีธรรมราช) 075-322-466
14. สุคนธ์เฟอร์ (จ.นครศรีธรรมราช) 075-412-270
15. ยังนำเฟอร์ (จ.สุราษฎร์ธานี) 077-600-555
16. เมเจอร์ สุราษฎร์ (จ.สุราษฎร์ธานี) 081-841-4636
17. ราชาเฟอร์ (จ.สงขลา) 089-681-7447
18. ฮานาเฟอร์ (จ.สงขลา) 081-690-2613
19. ส.มุสลิม (จ.ยะลา) 073-213-086
20 ซินซิน (จ.ยะลา) 080-707-0909
21. โฮมเฟอร์ (จ.ปัตตานี) 088-785-0277
22. โรปา (จ.นราธิวาส) 081-608-1731
23. รือเสาะ (จ.นราธิวาส) 073-571-227
24. อรอนงค์ สิชล (จ.นครศรีธรรมราช) 081-874-6046
25. อรอนงค์ ท่าศาลา (จ.นครศรีธรรมราช) 075-521-272
26. จัสมิน ( จ.ภูเก็ต) 076-209-344
27. เซ็นทรัล (จ.ภูเก็ต) 076-249-236

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นอน Sleep Peels กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร. 02-482-1758-59  02-408-6860